* ولـــی خــدا *

* ولـــی خــدا *
مرحوم حاج اسماعیل دولابی (ره)می فرمود:


مرحوم میرزا جواد آقا ملکی تبریزی مثال خوبی زده است :
" زنی بچه یتیمی داشت ، روزی دید بچه اش میان بچه ها سر شکسته است ، به یک نقاش گفت : عکس جوان رشیدی را بکشد.

فردا آن عکس را به بچه خود نشان داد و گفت : این عکس پدرت است.بچه با دیدن آن عکس نیرو گرفت و جرات پیدا کرد.

مادر گفت : پدرت با هرکس کشتی می گرفت ، اورا به زمین می زد .
از آن روز به بعد کسی جرات نمی کرد نزدیک آن بچه برود ."

کسی که یاد ولی خدا و عزیز خدا می کند ،
قوی می شود شما هم غصه دار نباشید.
چون صاحب دارید

در پیشامد ها و اضطراب ها شکست نخورید .

انسان که یاد امام زمان (عج) کند ،
این طور می شود.


کتاب طوبی محبت صفحه 109

 

/ 4 نظر / 23 بازدید
بچه های بهشت

[گل]

جامانده ام

دم شما وحاج آقا دولابی باهمم گرم... عوارض نیرو گرفتنها.. [گل]

اميدوار

سلام خيلي خوب بود ممنون. اميدواركننده بود....... التماس دعا "اللهم عجل لوليك الفرج[گل]